Search results

There are 2254 search results.
June 18, 2020

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen

Pressrelease (in Dutch only)

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Dit is nog zonder de effecten van de coronacrisis mee te rekenen. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

June 17, 2020

Certificering budgettaire raming Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie certificeert de raming van de opbrengst van de rekening-courantmaatregel in box 2 van de inkomstenbelasting. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming kent een hoge mate van onzekerheid door onzekerheid over hoe aanmerkelijkbelanghouders op de maatregel zullen reageren.

June 16, 2020

June forecast 2020

Forecast

Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone. Great uncertainty.

Image for June forecast 2020
June 16, 2020

Forecast June 2020, figures

Figure

Social distancing measures to counter the pandemic, in the Netherlands, have led to an unprecedented decline in economic activity of between 10% and 15%. Because of the considerable uncertainty about the course of the pandemic and the rate of recovery of the economy, the recently published June projections by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis contain various scenarios. Under the baseline scenario, which assumes a moderate recovery, GDP would decrease by 6% in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone.

Image for Forecast June 2020, figures
June 16, 2020

Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, amid great uncertainty

Pressrelease

Social distancing measures to counter the pandemic, in the Netherlands, have led to an unprecedented decline in economic activity of between 10% and 15%. Because of the considerable uncertainty about the course of the pandemic and the rate of recovery of the economy, the recently published June projections by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis contain various scenarios. Under the baseline scenario, which assumes a moderate recovery, GDP would decrease by 6% in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone. CPB’s Director Pieter Hasekamp: ‘Current uncertainty poses major dilemmas for the government. During the recovery phase, a controlled phase-out of government support measures would be desirable, but the extent to which the government can withdraw depends on the pace of economic recovery. Recovery could be accelerated by an internationally coordinated approach to the crisis, and by moving up investments where possible, such as in housing construction and energy transition.’

Image for Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, amid great uncertainty
June 12, 2020

Jeroen Dijsselbloem lid toezichtsorgaan CPB

Pressrelease (in Dutch only)

Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot lid van de Centrale Plan Commissie (CPC), het advies- en toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau.

June 12, 2020

Arbeidsmarkt: Historische daling werkzame personen, maar internationaal gezien beperkt

Publication (in Dutch only)

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

June 12, 2020

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

Pressrelease (in Dutch only)

De historisch sterke daling in het aantal werkzame personen in Nederland in april is vanuit internationaal perspectief beperkt. De daling in het aantal werkzame personen was relatief beperkt in landen die hebben ingezet op werktijdverkorting in combinatie met relatief strikte ontslagbescherming, zoals Nederland. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen publicatie over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis.

June 10, 2020

Persuitnodiging juniraming 2020

Pressrelease (in Dutch only)

Op dinsdag 16 juni 2020 om 7 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) enkele scenario’s voor de economische ontwikkeling, inclusief een basisraming. Om 9 uur zal Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, de cijfers op achtergrondbasis toelichten voor de pers, waarna hij beschikbaar is voor quotes.

June 9, 2020

CPB-Netspar-presentatie 'Houdbaarheid pensioenen bij lage rente'

Publication (in Dutch only)

Dit is de presentatie die Casper van Ewijk op 9 juni 2020 heeft gebruikt tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Lage rente en kapitaalgedekte pensioenen.