Search results

There are 25 search results.
November 23, 2015

Werkgelegenheidseffecten verhoging wettelijk minimumjeugdloon (wmjl)

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om de werkgelegenheidseffecten voor jongeren te bepalen van acht varianten met betrekking tot aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon.

Image for Werkgelegenheidseffecten verhoging wettelijk minimumjeugdloon (wmjl)
November 20, 2015

Measuring Downward Nominal and Real Wage Rigidity - Why Methods Matter

Publication

Although wage rigidity is an important topic, there is no full consensus in the literature on how to measure downward nominal and real wage rigidity.

Image for Measuring Downward Nominal and Real Wage Rigidity - Why Methods Matter
November 18, 2015

Structurele effecten 4e nota van wijziging Belastingplan 2016

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van het ministerie van Financiën zijn de structurele werkgelegenheidseffecten berekend van de 4e nota van wijziging van het Belastingplan 2016.

Image for Structurele effecten 4e nota van wijziging Belastingplan 2016
November 12, 2015

Structurele effecten variant overdraagbaarheid algemene heffingskorting, verhoging kinderbijslag en IB-tarieven

Publication (in Dutch only)

Structurele werkgelegenheidseffecten van eenmalige verhoging overdraagbaarheid OAHK, daarna afbouw ervan, in combinatie met verhoging KB en IB.

Image for Structurele effecten variant overdraagbaarheid algemene heffingskorting, verhoging kinderbijslag en IB-tarieven
November 11, 2015

Structurele effecten variant overdraagbaarheid algemene heffingskorting en verlaging IACK

Publication (in Dutch only)

De structurele werkgelegenheidseffecten zijn berekend van een eenmalige verhoging van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting en het vervolgens afbouwen ervan, in combinatie met een verlaging van de IACK.

Image for Structurele effecten variant overdraagbaarheid algemene heffingskorting en verlaging IACK
October 3, 2015

Position paper t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie gaat in op de achtergrondkenmerken van zzp’ers, de oorzaken van hun opkomst, sociaaleconomische gevolgen van de opkomst van zzp’ers en overwegingen bij optimaal beleid.

Image for Position paper t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’
September 28, 2015

Earnings responses to discontinuities in social security contributions: Evidence from Dutch administrative data

Publication

We analyse the effects of social security contributions (SSCs) by examining the distribution of earnings close to thresholds in the schedule in the Netherlands.

Image for Earnings responses to discontinuities in social security contributions: Evidence from Dutch administrative data
September 28, 2015

Pensioenpremiedatabase: Individuele premies van werkgevers en werknemers

Publication (in Dutch only)

Het door het NWO gefinancierde CPB-UvA project Social Security Contributions onderzoekt de invloed van sociale premies op de lonen en werkgelegenheid.

Image for Pensioenpremiedatabase: Individuele premies van werkgevers en werknemers
September 23, 2015

A structural analysis of labour supply and involuntary unemployment in the Netherlands

Publication

Most structural models for labour supply ignore the possibility of involuntary unemployment which may lead to biased behavioural responses.

Image for A structural analysis of labour supply and involuntary unemployment in the Netherlands
September 3, 2015

Prikkels mbo aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Publication (in Dutch only)

De ministeries van OCW, SZW en EZ onderzoeken de mogelijkheid om instellingen die middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verzorgen financieel te belonen op basis van de arbeidsmarktaansluiting van afgestudeerden.