November 28, 2011

Toelichting op prijzen, lonen en koopkracht

Deze begrippenlijst is bedoeld als toelichting op de cijfers zoals vermeld op de Cijfer-pagina, en voor de kortetermijnramingen. Deze toelichting is ook als PDF-bestand te downloaden.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.