Policy seminar

CPB Policy Seminar about GSM licence extension against the background of an auction

During a CPB Policy Seminar on Thursday January 24th, Joost Poort (UvA) will give a presentation on the GSM licence extension against the background of an auction.

Date
January 24, 2013
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Joost Poort (UvA)

Discussant: Paul de Bijl (CPB)

Language: Dutch

Registration:  Please register by sending an email to polinars@cpb.nl.

Abstract subject:
Tussen 31 oktober en 14 december werd in Nederland een grote hoeveelheid spectrum geveild bestemd voor mobiele telecommunicatie. Voorafgaand aan de veiling was al duidelijk dat de tijd tussen het einde van de veiling en de afloop van de huidige vergunningen in de 900 en 1800 MHz-band te kort zou zijn om een naadloze transitie van de oude naar de nieuwe spectrumverdeling mogelijk te maken. Daarom is besloten de huidige vergunningen voor een periode van maximaal 21 maanden te verlengen. Deze bijdrage presenteert de methodiek die ontwikkeld is om op basis van de veilinguitkomsten te komen tot een marktconforme verlengingsprijs voor dit spectrum dat aansluit bij de geldende wettelijke kaders.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Contacts

Gijsbert Zwart