Policy seminar

CPB Policy Seminar over verlenging van GSM-licenties tegen de achtergrond van een veiling

Donderdag 24 januari geeft Joost Poort (UvA) een presentatie tijdens een CPB Policy Seminar met als titel "Verlenging GSM-licenties tegen de achtergrond van een veiling ".

Datum
24 januari 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Joost Poort (UvA)

Discussiant: Paul de Bijl (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Tussen 31 oktober en 14 december werd in Nederland een grote hoeveelheid spectrum geveild bestemd voor mobiele telecommunicatie. Voorafgaand aan de veiling was al duidelijk dat de tijd tussen het einde van de veiling en de afloop van de huidige vergunningen in de 900 en 1800 MHz-band te kort zou zijn om een naadloze transitie van de oude naar de nieuwe spectrumverdeling mogelijk te maken. Daarom is besloten de huidige vergunningen voor een periode van maximaal 21 maanden te verlengen. Deze bijdrage presenteert de methodiek die ontwikkeld is om op basis van de veilinguitkomsten te komen tot een marktconforme verlengingsprijs voor dit spectrum dat aansluit bij de geldende wettelijke kaders.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen

Gijsbert Zwart