Policy seminar

Policy seminar: Macro-finance

Thursday February 4th, Sweder van Wijnbergen (UvA) will present "Macro-finance".

Date
February 4, 2016
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Sweder van Wijnbergen (UvA)

Discussant: Bert Smid (CPB)

Language: Dutch

Registration:  Please register here

Abstract subject:
In recente jaren is het gebrek aan aandacht voor financiële structuur en opbouw van systeemrisico’s als grote tekortkoming binnen finance en macro-economie naar voren gekomen. Beide vakken maken nu een inhaalslag; er is veel onderzoek gedaan op het snijvlak van macro-economie en finance.  Dit vakgebied – macro-finance – biedt diepere inzichten in het ontstaan van financiële crises, opbouw van systeemrisico’s in ogenschijnlijk rustiger tijden en de interactie tussen macroeconomisch beleid en (macro)prudential regulation enerzijds en financiele problemen anderzijds. Prof. Van Wijnbergen geeft een inleiding over deze onderzoeksactiviteiten en schetst implicaties voor beleid en mogelijke richtingen voor verder onderzoek.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm.

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed.

Unsubscribe to the alert service
When you're registered for a seminar, you will be automatically invited for coming seminars. Here you can unsubscribe to this alert service (click button "verzenden"!).

Contacts