Policy seminar

Policy seminar: Macro-finance

Donderdag 4 februari geeft Sweder van Wijnbergen (UvA) een presentatie getiteld "Macro-finance".

Datum
4 februari 2016
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Sweder van Wijnbergen (UvA)

Discussiant: Bert Smid (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
In recente jaren is het gebrek aan aandacht voor financiële structuur en opbouw van systeemrisico’s als grote tekortkoming binnen finance en macro-economie naar voren gekomen. Beide vakken maken nu een inhaalslag; er is veel onderzoek gedaan op het snijvlak van macro-economie en finance.  Dit vakgebied – macro-finance – biedt diepere inzichten in het ontstaan van financiële crises, opbouw van systeemrisico’s in ogenschijnlijk rustiger tijden en de interactie tussen macroeconomisch beleid en (macro)prudential regulation enerzijds en financiele problemen anderzijds. Prof. Van Wijnbergen geeft een inleiding over deze onderzoeksactiviteiten en schetst implicaties voor beleid en mogelijke richtingen voor verder onderzoek.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen