Policy seminar

Policy seminar: mismatch tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt?! Wat weten we tot dusver

During a Policy Seminar on Thursday May 7th, Sofie Cabus (Maastricht University) will give a presentation "Mismatch tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt?! Wat weten we tot dusver".

Date
May 7, 2015
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Sofie Cabus (Maastricht University)

Discussant: Jonneke Bolhaar (CPB)

Language: Dutch

Registration:  Please register by sending an email to polinars@cpb.nl.

Abstract subject:
Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt staat hoog op de onderzoeks- en beleidsagenda. Tijdens deze presentatie wordt mismatch vanuit diverse invalshoeken belicht. Ten eerste wordt ingegaan op de verschillende definities, oorzakelijke factoren, en gevolgen van mismatch volgens de internationale wetenschappelijke literatuur. Vervolgens presenteren we unieke cijfers over mismatch in Nederland gerapporteerd door werkgevers over de afgelopen 25 jaar. Ten slotte worden enkele empirische voorbeelden van de oorzaken en gevolgen van mismatch specifiek voor de Nederlandse setting besproken. Zo wordt ingegaan op opbrengsten van vmbo onderwijs en het verloop van verpleegkundigen in de Topindustrie Life Sciences & Health.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Contacts