Policy seminar

Policy seminar: mismatch tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt?! Wat weten we tot dusver

Donderdag 7 mei geeft Sofie Cabus (Maastricht University) een presentatie met de titel "Mismatch tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt?! Wat weten we tot dusver".

Datum
7 mei 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Sofie Cabus (Maastricht University)

Discussiant: Jonneke Bolhaar (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt staat hoog op de onderzoeks- en beleidsagenda. Tijdens deze presentatie wordt mismatch vanuit diverse invalshoeken belicht. Ten eerste wordt ingegaan op de verschillende definities, oorzakelijke factoren, en gevolgen van mismatch volgens de internationale wetenschappelijke literatuur. Vervolgens presenteren we unieke cijfers over mismatch in Nederland gerapporteerd door werkgevers over de afgelopen 25 jaar. Ten slotte worden enkele empirische voorbeelden van de oorzaken en gevolgen van mismatch specifiek voor de Nederlandse setting besproken. Zo wordt ingegaan op opbrengsten van vmbo onderwijs en het verloop van verpleegkundigen in de Topindustrie Life Sciences & Health.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen