Policy seminar

Policy Seminar: 'Sustainable municipal finances'

During a Policy Seminar on Thursday June 19th, Jan van der Lei (VNG) will give a presentation 'Sustainable municipal finances'.

Date
June 19, 2014
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Jan van der Lei (VNG)

Discussant: Jasper Lukkezen (CPB)

Language: Dutch

Registration: Please register by sending an email to polinars@cpb.nl.

Abstract subject:
Jan van der Lei van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een model ontwikkeld om de houdbaarheid van de financiën van een gemeente te beoordelen. Het model is afgeleid uit de literatuur over houdbare overheidsfinanciën van landen. Voor gemeenten betekent het een nieuwe benadering die afwijkt van het huidige denken in Nederland over baten en lasten van gemeenten. Om het concept houdbare overheidsfinanciën geschikt te maken voor gemeenten zijn aanpassingen gedaan. Er wordt ingegaan op verschillen/overeenkomsten tussen de financiën van landen binnen een muntunie en gemeenten. De methodiek en de aanpassingen worden belicht.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Contacts

Wouter Vermeulen