Policy seminar

Policy seminar: 'houdbare gemeentefinanciën'

Donderdag 19 juni geeft Jan van der Lei (VNG) een presentatie met de titel "Houdbare gemeentefinanciën".

Datum
19 juni 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Jan van der Lei (VNG)

Discussiant: Jasper Lukkezen (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Jan van der Lei van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een model ontwikkeld om de houdbaarheid van de financiën van een gemeente te beoordelen. Het model is afgeleid uit de literatuur over houdbare overheidsfinanciën van landen. Voor gemeenten betekent het een nieuwe benadering die afwijkt van het huidige denken in Nederland over baten en lasten van gemeenten. Om het concept houdbare overheidsfinanciën geschikt te maken voor gemeenten zijn aanpassingen gedaan. Er wordt ingegaan op verschillen/overeenkomsten tussen de financiën van landen binnen een muntunie en gemeenten. De methodiek en de aanpassingen worden belicht.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).