Policy seminar

Policy Seminar: VVE als panacee?

During a Policy Seminar on Thursday September 17th, Geert Driessen (RU) will give a presentation "VVE als panacee?".

Date
September 17, 2015
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague
Working language
Nederlands

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Geert Driessen (RU)

Discussant: Julian Slotman (CPB)

Language: Dutch

Registration:  Please register here

Abstract subject:
Er wordt in Nederland ruim veertig jaar landelijk beleid gevoerd gericht op de bestrijding van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren gelegen in de thuissituatie van de kinderen. Omdat is gebleken dat eenmaal opgelopen achterstanden moeilijk weer ongedaan kunnen worden gemaakt, is de aandacht steeds meer verschoven naar preventie in plaats van remediëring, en daarmee naar de voor- en vroegschoolse periode. In kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de kleuterklassen van de basisschool krijgen de doelgroepen van het beleid ter compensatie van de deficiënties in de thuissituatie daarom speciaal ontwikkelde educatieve programma’s aangeboden. Ten gevolge van de decentralisatie en lokale vrijheid die de betrokken instellingen hebben, is er een enorme variatie in dit uitvoering van dit VVE ontstaan. Hoewel menigeen verwacht en hoopt dat VVE tot de beoogde effecten leidt, te weten een gelijke startpositie van alle kinderen in groep 3, is er tot dusver nog nauwelijks bewijs dat het iets oplevert. In deze lezing wordt ingegaan op enkele mogelijk oorzaken daarvoor. Met name zal worden ingegaan op de indicatiestelling, de doelgroepen, de programma’s en de uitvoerders.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm.

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed.

Unsubscribe to the alert service
When you're registered for a seminar, you will be automatically invited for coming seminars. Here you can unsubscribe to this alert service (click button "verzenden"!).

Contacts

Jasper Lukkezen Read more