Policy seminar

Policy seminar: VVE als panacee?

Donderdag 17 september geeft Geert Driessen (RU) een presentatie getiteld "VVE als panacee?".

Datum
17 september 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Geert Driessen (RU)

Discussiant: Julian Slotman (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
Er wordt in Nederland ruim veertig jaar landelijk beleid gevoerd gericht op de bestrijding van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren gelegen in de thuissituatie van de kinderen. Omdat is gebleken dat eenmaal opgelopen achterstanden moeilijk weer ongedaan kunnen worden gemaakt, is de aandacht steeds meer verschoven naar preventie in plaats van remediëring, en daarmee naar de voor- en vroegschoolse periode. In kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de kleuterklassen van de basisschool krijgen de doelgroepen van het beleid ter compensatie van de deficiënties in de thuissituatie daarom speciaal ontwikkelde educatieve programma’s aangeboden. Ten gevolge van de decentralisatie en lokale vrijheid die de betrokken instellingen hebben, is er een enorme variatie in dit uitvoering van dit VVE ontstaan. Hoewel menigeen verwacht en hoopt dat VVE tot de beoogde effecten leidt, te weten een gelijke startpositie van alle kinderen in groep 3, is er tot dusver nog nauwelijks bewijs dat het iets oplevert. In deze lezing wordt ingegaan op enkele mogelijk oorzaken daarvoor. Met name zal worden ingegaan op de indicatiestelling, de doelgroepen, de programma’s en de uitvoerders.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)