Policy seminar

Policy Seminar: Wealth distribution in The Netherlands

During a Policy Seminar on Monday September 15th, Bas van Bavel (Universiteit Utrecht), Koen Caminada (Universiteit Leiden) en Wim Bos (CBS) will give a presentation "Wealth distribution in The Netherlands".

Date
September 15, 2014
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

NOTE: this policy seminar will take place on a Monday between 14.00H - 15.15H

Time: 14.00-15.15 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Bas van Bavel (Universiteit Utrecht), Koen Caminada (Universiteit Leiden) en Wim Bos (CBS)

Language: Dutch

Program:

14:00 - 14:20 Bas van Bavel (Universiteit Utrecht)
14:20 - 14:40 Koen Caminada (Universiteit Leiden)
14:40 - 15:00 Wim Bos (CBS)
15:00 - 15:15 Discussion

Registration: Please register by sending an email to polinars@cpb.nl.

Abstract subject:
Steeds vaker worden zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van de vermogensongelijkheid. De Wereldbank, de OECD, de Europese Commissie en het IMF publiceerden er uitgebreide studies over. Vooral het werk van Piketty (2014) heeft de laatste tijd veel aandacht getrokken. Kern van zijn boodschap is dat de verdeling van inkomen en vermogen in de tijd steeds meer ongelijk wordt. Doordat het rendement op vermogen structureel hoger is dan de groeivoet van de economie, eigenen de vermogenden in de samenleving zich een steeds groter deel van de nationale koek op.

In Nederland is het maatschappelijke debat over dit thema ook volop losgebarsten, mede naar aanleiding van de recente studie van de WRR (2014). Van belang is om dit in belangrijke mate normatieve debat te voeren op basis van zo goed mogelijke feiten. Over de (ontwikkeling van de) inkomensverdeling is veel empirisch materiaal beschikbaar. Over de vermogensverdeling is minder bekend. Op grond van de CBS-gegevens is duidelijk dat de vermogensverdeling schever is dan de inkomensverdeling. Maar in de gebruikelijke statistieken worden niet alle vormen van vermogen meegeteld. Zo wordt het pensioenvermogen niet meegerekend, terwijl dat in Nederland relatief groot is. Verder worden de vermogensverdeling en de inkomensverdeling veelal los van elkaar geanalyseerd, terwijl ook essentieel is of er ‘stapeling’ van ongelijkheid optreedt. Tamelijk weinig is bekend over de ontwikkeling van de vermogensongelijkheid in Nederland. In de WRR-studie wordt gesteld dat partiële gegevens doen vermoeden dat de ongelijkheid in de vermogensverdeling in Nederland toeneemt, zoals Piketty (2014) ook voor andere landen constateert.

In het seminar zullen Bas van Bavel (Universiteit Utrecht), Koen Caminada (Universiteit Leiden) en Wim Bos (CBS) hun empirische inzichten over de vermogensverdeling presenteren. Merk op dat het seminar langer duurt dan gebruikelijk om voldoende ruimte voor discussie te houden.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Contacts

Ryanne van Dalen