Policy seminar

Policy seminar: de verdeling van vermogens in Nederland

Maandag 15 september geven Bas van Bavel (Universiteit Utrecht), Koen Caminada (Universiteit Leiden) en Wim Bos (CBS) een presentatie met de titel "De verdeling van vermogens in Nederland".

Datum
15 september 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

LET OP: dit policy seminar vindt plaats op een maandag van 14.00 u. tot 15.15 u.

Tijdstip: 14.00-15.15 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Bas van Bavel (Universiteit Utrecht), Koen Caminada (Universiteit Leiden) en Wim Bos (CBS)

Voertaal: Nederlands

Programma:

14:00 - 14:20 Bas van Bavel (Universiteit Utrecht)
14:20 - 14:40 Koen Caminada (Universiteit Leiden)
14:40 - 15:00 Wim Bos (CBS)
15:00 - 15:15 Discussie

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Steeds vaker worden zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van de vermogensongelijkheid. De Wereldbank, de OECD, de Europese Commissie en het IMF publiceerden er uitgebreide studies over. Vooral het werk van Piketty (2014) heeft de laatste tijd veel aandacht getrokken. Kern van zijn boodschap is dat de verdeling van inkomen en vermogen in de tijd steeds meer ongelijk wordt. Doordat het rendement op vermogen structureel hoger is dan de groeivoet van de economie, eigenen de vermogenden in de samenleving zich een steeds groter deel van de nationale koek op.

In Nederland is het maatschappelijke debat over dit thema ook volop losgebarsten, mede naar aanleiding van de recente studie van de WRR (2014). Van belang is om dit in belangrijke mate normatieve debat te voeren op basis van zo goed mogelijke feiten. Over de (ontwikkeling van de) inkomensverdeling is veel empirisch materiaal beschikbaar. Over de vermogensverdeling is minder bekend. Op grond van de CBS-gegevens is duidelijk dat de vermogensverdeling schever is dan de inkomensverdeling. Maar in de gebruikelijke statistieken worden niet alle vormen van vermogen meegeteld. Zo wordt het pensioenvermogen niet meegerekend, terwijl dat in Nederland relatief groot is. Verder worden de vermogensverdeling en de inkomensverdeling veelal los van elkaar geanalyseerd, terwijl ook essentieel is of er ‘stapeling’ van ongelijkheid optreedt. Tamelijk weinig is bekend over de ontwikkeling van de vermogensongelijkheid in Nederland. In de WRR-studie wordt gesteld dat partiële gegevens doen vermoeden dat de ongelijkheid in de vermogensverdeling in Nederland toeneemt, zoals Piketty (2014) ook voor andere landen constateert.

In het seminar zullen Bas van Bavel (Universiteit Utrecht), Koen Caminada (Universiteit Leiden) en Wim Bos (CBS) hun empirische inzichten over de vermogensverdeling presenteren. Merk op dat het seminar langer duurt dan gebruikelijk om voldoende ruimte voor discussie te houden.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).