Seminar

Seminar: Tanken Over De Nederlandse Grens: een Propensity Score Matching Methodologie

Tuesday March 15th, Ying Yi Than (EUR) will present "Tanken Over De Nederlandse Grens: een Propensity Score Matching Methodologie".

Date
March 15, 2016
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Ying Yi Than (EUR)

Discussant: Paul Verstraten (CPB)

Language: Dutch

Registration:  Please register here

Abstract subject:
In dit paper is de volgende onderzoeksvraag aan de orde gesteld: “wat is het effect van de btw- en accijnsverhogingen op de brandstofomzet van pompstations gelegen in de grensgebieden ten opzichte van pompstations gelegen in het centrum van Nederland?” Hierbij is gebruikgemaakt van een unieke dataset met daarin gegevens van 514 pompstations in Nederland. Gegeven de btw-hervorming in 2012, accijnshervormingen in 2013 en 2014, hebben wij het effect van deze hervormingen op de brandstofomzet van pompstations, gelegen in de grensgebieden ten opzichte van pompstations gelegen in het centrum van Nederland, geschat door middel van een difference-in-difference-in-differences-analyse gecombineerd met een propensity score matching-methodologie. In tegenstelling tot de meeste Nederlandse empirische studies vinden wij sterk empirisch bewijs dat er wél sprake is van grenseffecten in Nederland.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm.

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed.

Unsubscribe to the alert service
When you're registered for a seminar, you will be automatically invited for coming seminars. Here you can unsubscribe to this alert service (click button "verzenden"!).

Contacts