Seminar

Seminar: Tanken Over De Nederlandse Grens: een Propensity Score Matching Methodologie

Dinsdag 15 maart geeft Ying Yi Than (EUR) een presentatie getiteld "Tanken Over De Nederlandse Grens: een Propensity Score Matching Methodologie".

Datum
15 maart 2016
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Ying Yi Than (EUR)

Discussiant: Paul Verstraten (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
In dit paper is de volgende onderzoeksvraag aan de orde gesteld: “wat is het effect van de btw- en accijnsverhogingen op de brandstofomzet van pompstations gelegen in de grensgebieden ten opzichte van pompstations gelegen in het centrum van Nederland?” Hierbij is gebruikgemaakt van een unieke dataset met daarin gegevens van 514 pompstations in Nederland. Gegeven de btw-hervorming in 2012, accijnshervormingen in 2013 en 2014, hebben wij het effect van deze hervormingen op de brandstofomzet van pompstations, gelegen in de grensgebieden ten opzichte van pompstations gelegen in het centrum van Nederland, geschat door middel van een difference-in-difference-in-differences-analyse gecombineerd met een propensity score matching-methodologie. In tegenstelling tot de meeste Nederlandse empirische studies vinden wij sterk empirisch bewijs dat er wél sprake is van grenseffecten in Nederland.

Deze presentatie betreft een onderzoek van masterstudenten Fiscale Economie van de EUR.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen