Calendar

Previous events

10 Oct 2023 Time: 13:00
Policy seminar

Hybrid seminar: Predictability and (co-)incidence of labor and health shocks

On Tuesday October 10th, 2023, Pim Kastelein (CPB) will give a presentation titled: "Predictability and (co-)incidence of labor and health shocks." To attend this seminar, please send an e-mail to Simone Pailer...

Read more
17 Jan 2023 Time: 14:00
Policy seminar

Hybrid policy seminar: 2.5 years into the pandemic: Socioeconomic disadvantages and learning outcomes in Netherlands

On Tuesday January 17th 2023, Carla Haelermans (ROA, Maastricht University) will give an online presentation titled: "2.5 years into the pandemic: Socioeconomic disadvantages and learning outcomes in Netherlands....

Read more
21 Dec 2022 Time: 13:00
Policy seminar

Online seminar: Alternatief energieplafond: prijszekerheid met marktwerking

Woensdag 21 december 2022 geven Marco Haan en Maarten Pieter Schinkel (RUG en UvA) een online presentatie getiteld: "Alternatief energieplafond: prijszekerheid met marktwerking." Indien u wilt deelnemen stuurt u een...

Read more
22 Nov 2022 Time: 13:00
Policy seminar

Hybride policy seminar: Coronadashboard

Dinsdag 22 november 2022 geven Tamas Erkelens en Valentin Neevel (VWS) een online presentatie getiteld: "Coronadashboard." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl)....

Read more
03 Nov 2022 Time: 13:00
Policy seminar

Hybride policy seminar: Windmolens, zonneparken, en woningprijzen

Donderdag 3 november 2022 geeft Martijn Dröes (UVA) een online presentatie getiteld: "Windmolens, zonneparken, en woningprijzen." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl)....

Read more
07 Jul 2022 Time: 15:00
Policy seminar

Hybride policy seminar: Economische waarde van kernenergie in toekomstige energiesystemen: benodigde subsidie in verschillende scenario's met betrekking tot toekomstige duurzame opwekking en elektriciteitsvraag

Donderdag 7 juli 2022 geeft Arjen Veenstra (RUG) een online presentatie getiteld: "Economische waarde van kernenergie in toekomstige energiesystemen: benodigde subsidie in verschillende scenario's met betrekking tot...

Read more
20 Jan 2022 Time: 13:00
Policy seminar

Webex Policy Seminar: Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

Donderdag 20 januari 2022 geven Arthur van Riel, Marianne de Visser en Gijsbert Werner (WRR) een online presentatie getiteld: "Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak....

Read more
03 Jun 2021 Time: 13:00
Policy seminar

Webex Policy Seminar: Een kansenatlas voor Nederland

Donderdag 3 juni 2021 geeft Bas ter Weel (SEO) een online presentatie getiteld: "Een kansenatlas voor Nederland." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl)....

Read more
12 Nov 2020 Time: 13:00
Policy seminar

Webex-policy seminar: De arbeidsmarktindicator van ABN AMRO

Donderdag 12 november 2020 geven Sandra Phlippen, Edo van Uitert en Sonny Duijn (ABN AMRO) een online presentatie getiteld: "De arbeidsmarktindicator van ABN AMRO." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar...

Read more
16 Jan 2020 Time: 12:00
Policy seminar

Policy seminar: Staat van het mkb Jaarbericht (incl. lunch)

Donderdag 16 januari 2020 geeft Liselotte van Thiel (Min. EZK) een presentatie getiteld: "Staat van het mkb...

Read more