December 18, 2014

Werkplan 2015 Centraal Planbureau

Zoals is geregeld in de Aanwijzingen voor de Planbureaus, is dit werkplan vastgesteld door de directeur van het CPB. Na diverse ronden van consultatie met de brede kring belanghebbenden rond het CPB, is er inhoudelijke afstemming geweest met de Centrale Plancommissie (CPC), de eerstverantwoordelijke minister van Economische Zaken, en de Ministerraad. Het CPB is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daarom blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing, aangezien dergelijke zaken via het ministerie verlopen.

Contacts

Edwin van de Haar Read more