This publication is in Dutch, there is no English translation!
Workshop

Workshop "decentralisatie van langdurige zorg. Wat kunnen we leren van ervaringen met de Wmo 2007?"

Maandag 1 juni organiseren het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Planbureau een workshop getiteld "decentralisatie van langdurige zorg. Wat kunnen we leren van ervaringen met de Wmo 2007?"

Date
June 1, 2015
Time
00:00
Location
Stadhuis Den Haag (ingang Openbare Bibliotheek), Spui 68, 10e etage, zaal "De Haagsche Lobby"

Tijdstip: 14.00-18.00 uur
Locatie: Stadhuis Den Haag (ingang Openbare Bibliotheek), Spui 68, 10e etage, zaal "De Haagsche Lobby"

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor deze workshop door een e-mail te sturen naar postbussecretariaatof&i@minbzk.nl

Tijdens deze workshop presenteren wetenschappers welke ervaringen gemeenten hebben opgedaan met de decentralisatie van de huishoudelijke hulp van 2007 en welke lessen we hieruit kunnen leren voor de huidige decentralisaties.

De volgende sprekers zullen aanwezig zijn:

  • Maarten Allers (Coelo en Rijksuniversiteit Groningen)
  • Maaike den Draak en Frieke Vonk (Sociaal Cultureel Planbureau)
  • Mark Kattenberg (Centraal Planbureau)

In de bijlage vindt u nadere informatie over de workshop.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).