This document is in Dutch, there is no English translation.
June 25, 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

In het boek 'De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025' beschrijven onderzoekers van CPB en SCP hoe de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden de afgelopen jaren veranderde en of hun achterstand op middelbaar en hoogopgeleiden groeit. Daarnaast worden scenario’s voor 2025 gepresenteerd.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Ruim twee miljoen werkenden en werkzoekenden in Nederland hebben een laag opleidingsniveau. Een flink deel van hen heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt. Zo zijn ze anderhalf keer vaker werkloos dan gemiddeld. Geregeld steekt de zorg de kop op dat de situatie van laagopgeleiden in de nabije toekomst verder achteruit zal gaan. In dit rapport laten het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zien hoe de positie van laagopgeleiden de afgelopen jaren veranderde en of hun achterstand ten opzichte van middelbaar en hoogopgeleiden groeit. Daarnaast worden scenario’s voor 2025 gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van SZW.

Contacts

Marloes de Graaf-Zijl Read more
Foto Stefan Boeters
Stefan Boeters +31 6 11302143 Read more
Foto Jonneke Bolhaar
Jonneke Bolhaar +31 6 46941319 Read more
Foto Adri den Ouden
Adri den Ouden +31 6 25065188 Read more

Read more about