Adri den Ouden

onderzoeksmedewerker, Sector 4 Marktordening en zorg
Photo of Adri den Ouden
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

November 18, 2019

Middellangetermijnverkenning zorg 2022-2025

Deze CPB Notitie bevat de middellangetermijnraming van de zorguitgaven (mlt zorg) in de periode 2022-2025 en een toelichting op de hiervoor gebruikte methode. Deze raming is input voor de middellangetermijnraming...

June 25, 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden.

July 3, 2014

Arbeidsaanbod tot 2060

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft een projectie voor het arbeidsaanbod tot 2060. Daarbij gaat het om zowel de participatiegraad als het aantal gewerkte uren per week.

No title
December 12, 2006

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

This document is in Dutch, there is no English translation.