December 12, 2006

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

De ontwikkeling van het arbeidsaanbod speelt een belangrijke rol bij de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Door de vergrijzing komt de houdbaarheid onder druk te staan. Extra groei van het arbeidsaanbod kan deze druk niet geheel wegnemen, maar het kan wel een belangrijke bijdrage leveren.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Daniel van Vuuren
Janneke Rijn

Read more about