This document is in Dutch, there is no English translation.
July 3, 2014

Minder zorg om vergrijzing

Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is omgebogen van een fors tekort naar een klein overschot van 0,4% van het bruto binnenland product (bbp), oftewel 3 miljard euro. Deze ombuiging is vooral het gevolg van het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren.

Dit type analyse heeft een lange historie. Zo publiceerde het CPB in het Centraal Economisch Plan 1997 de eerste vergrijzingssommen voor Nederland. Deze nieuwe studie biedt de actuele stand van zaken, rekening houdend met het beleid dat de afgelopen periode is ingezet. Het schetst de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn en de verdeling van het netto profijt van de overheid over de diverse generaties.

 

This document is in Dutch, there is no English translation.
July 3, 2014

Arbeidsaanbod tot 2060

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft een projectie voor het arbeidsaanbod tot 2060. Daarbij gaat het om zowel de participatiegraad als het aantal gewerkte uren per week. De projectie ligt ten grondslag aan meerdere toekomstverkenningen van het CPB.
Main image

Volgens de projectie zal de participatiegraad van 15 tot 75-jarigen stijgen van 71% in 2013 naar 75% in 2060. Hierdoor stijgt het arbeidsaanbod in de periode van 2013 tot 2060 met bijna 200 duizend personen. De verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot een toename van ongeveer 450 duizend personen, terwijl de trendmatige maar aflopende stijging van de participatie van vrouwen en ouderen leidt tot een toename van ongeveer 350 duizend personen. De vergrijzing en de afname van de bevolking van 15 tot 75 jaar leiden ieder tot een afname van bijna 300 duizend personen. Het gemiddelde aantal gewerkte uren per week daalt naar verwachting licht. De oorzaak ligt in de stijgende participatie van vrouwen en ouderen, twee groepen die relatief weinig uren per week werken. De onzekerheid van de projectie is voornamelijk gelegen in de ontwikkeling van de demografie en de participatieontwikkeling van vrouwen en ouderen.

Contacts

Foto Rob Euwals
Rob Euwals +31 6 55736513 Read more
Marloes de Graaf-Zijl Read more
Foto Adri den Ouden
Adri den Ouden +31 6 25065188 Read more

Contacts

Foto Bert Smid
Bert Smid +31 6 11594311 Read more
Foto Harry ter Rele
Harry ter Rele +31 6 46358904 Read more
Foto Stefan Boeters
Stefan Boeters +31 6 11302143 Read more
Nick Draper Read more
André Nibbelink +31 6 21880822 Read more
Bram Wouterse Read more