Kopafbeelding publicaties CPB

Minder zorg om vergrijzing

CPB Boek 12, 3 juli 2014

Deze CPB-studie richt zich op het vraagstuk van houdbare overheidsfinanciën vanuit het intergenerationele perspectief. Zijn de huidige arrangementen in Nederland zo vormgegeven dat alle generaties een gelijke baat kunnen ontlenen aan de overheid?

Lees ook het bijbehorende persbericht. Onderaan deze webpagina is als samenvatting Hoofdstuk 1 te downloaden. Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'Arbeidsaanbod tot 2060'.

Dit type analyse heeft een lange historie. Zo publiceerde het CPB in het Centraal Economisch Plan 1997 de eerste vergrijzingssommen voor Nederland. Deze nieuwe studie biedt de actuele stand van zaken, rekening houdend met het beleid dat de afgelopen periode is ingezet. Het schetst de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn en de verdeling van het netto profijt van de overheid over de diverse generaties.

(Indien u leesproblemen ondervindt op Ipad e.d., hieronder is als bijlage ook een PDF-bestand van het boek opgenomen zonder omslag, waarbij deze problemen hoogstwaarschijnlijk niet optreden).

Bijlagen

Deel deze pagina