Kopafbeelding publicaties CPB

Arbeidsaanbod tot 2060

CPB Achtergronddocument, 3 juli 2014

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft een projectie voor het arbeidsaanbod tot 2060. Daarbij gaat het om zowel de participatiegraad als het aantal gewerkte uren per week. De projectie ligt ten grondslag aan meerdere toekomstverkenningen van het CPB.

Lees ook de hoofdpublicatie, CPB Boek 12 'Minder zorg om vergrijzing'.

Volgens de projectie zal de participatiegraad van 15 tot 75-jarigen stijgen van 71% in 2013 naar 75% in 2060. Hierdoor stijgt het arbeidsaanbod in de periode van 2013 tot 2060 met bijna 200 duizend personen. De verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot een toename van ongeveer 450 duizend personen, terwijl de trendmatige maar aflopende stijging van de participatie van vrouwen en ouderen leidt tot een toename van ongeveer 350 duizend personen. De vergrijzing en de afname van de bevolking van 15 tot 75 jaar leiden ieder tot een afname van bijna 300 duizend personen. Het gemiddelde aantal gewerkte uren per week daalt naar verwachting licht. De oorzaak ligt in de stijgende participatie van vrouwen en ouderen, twee groepen die relatief weinig uren per week werken. De onzekerheid van de projectie is voornamelijk gelegen in de ontwikkeling van de demografie en de participatieontwikkeling van vrouwen en ouderen.

Deel deze pagina