January 8, 2016

Werkplan 2016 Centraal Planbureau

Lees meer over de Wetenschappelijke CPB-Publicaties 2015.

Het werkplan speelt een centrale rol voor het CPB in de context van de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het is door de directeur van het CPB vastgesteld, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijke afstemming is geweest met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. Daaraan voorafgaand zijn de plannen breed geconsulteerd bij andere belanghebbenden, met name de verschillende departementen. Aangezien het CPB organisatorisch een onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing, deze verlopen via het ministerie.

Contacts

Edwin van de Haar Read more