This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 30, 2016

Middellangetermijnverkenning 2018-2021

Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021, maar blijft kwetsbaar bij aanhoudende internationale onzekerheden.
No title

Lees ook de bijbehorende achtergronddocumenten 'Een raming van de zorguitgaven 2018-2021' en 'MIMOSI: Microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht'.

De werkloosheid daalt naar 5,5% in 2021, het overheidssaldo verbetert tot een overschot van 0,6% bbp in 2021, maar de koopkracht van huishoudens verbetert niet in de ramingsperiode. Dat schrijft het Centraal Planbureau in de Middellangetermijnverkenning 2018-2021 (MLT). Het CPB brengt traditioneel een jaar voor de verkiezingen een MLT-verkenning uit waarin de economische ontwikkeling wordt geschetst voor de volgende kabinetsperiode, bij ongewijzigd, reeds ingezet beleid.

Kerngegevens Middellangetermijnverkenning 1998-2021

  98/05 06/13 14/17 18/21
          mutaties per jaar in %        
Volume bruto binnenlands product
(bbp, economische groei)

2,5

0,8

1,7

1,8

Relevant wereldhandelsvolume
goederen en diensten

5,4

3,0

3,9

4,6

Inflatie, geharmoniseerde
consumentenprijsindex (hicp)

2,5

1,9

0,5

1,6

Koopkracht, statisch,
mediaan alle huishoudens

0,6

0,0

1,2

0,0

          Niveaus in eindjaar in %        
Werkloze beroepsbevolking
(% beroepsbevolking)

5,9

7,3

6,3

5,5

EMU-saldo (% bbp)

-0,3

-2,4

-1,2

0,6

Contacts

Albert van der Horst
Johannes Hers