30 maart 2016

MIMOSI: Microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft MIMOSI, een microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht. Sinds 2007 wordt MIMOSI door het CPB gebruikt voor het maken van analyses en ramingen.

Lees ook CPB Boek 21 'Middellangetermijnverkenning 2018-2021'.

Het document geeft een overzicht van de verschillende onderdelen van MIMOSI en beschrijft in detail de procedure om koopkrachtmutaties te berekenen. Op basis van de meest recente raming (het Centraal Economisch Plan 2016) bespreekt het document ook de gesimuleerde effecten van een aantal verschillende macro-economische ontwikkelingen en beleidsmaatregelen.

Dit document is een actualisering van CPB Document 161 ‘MIMOSI: Microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht’. Sinds 2007 is MIMOSI verder ontwikkeld, waarbij de overgang van het CBS Inkomenspanelonderzoek uit 2002 naar de meting uit 2010 de belangrijkste wijziging was. Deze dataset geeft meer accurate en gedetailleerde informatie over een hoger aantal sociaaleconomische groepen in Nederland en verscherpt het inzicht in een aantal fiscale en socialezekerheidsregelingen.

Een andere belangrijke aanpassing van MIMOSI is een additionele procedure om mutaties in de Gini-coëfficiënt te berekenen. Deze worden gebruikt om de effecten van beleid op inkomensongelijkheid in Nederland te meten. 

Auteurs

Patrick Koot
Ernest Berkhout