Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Marente Vlekke

wet. medewerker

  • +31 6 25687697
  • M.Vlekke@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Marente Vlekke

Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen CPB

De presentatie van koopkrachteffecten kan veel invloed hebben op politieke discussies. Daarom is het zinvol om ook regelmatig te kijken naar mogelijke verbeteringen van de manier waarop koopkrachteffecten worden berekend en vervolgens gepresenteerd. In dit document worden de huidige aanpassingen toegelicht.

CPB Achtergronddocument | 16 augustus 2018

12 pagina's | pdf document, 1.6 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina