Kopafbeelding publicaties CPB

Middellangetermijnverkenning 2018-2021

CPB Boek 21, 30 maart 2016

Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021, maar blijft kwetsbaar bij aanhoudende internationale onzekerheden.

Lees ook het bijbehorende persbericht en de bijbehorende achtergronddocumenten 'Een raming van de zorguitgaven 2018-2021' en 'MIMOSI: Microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht'.

De werkloosheid daalt naar 5,5% in 2021, het overheidssaldo verbetert tot een overschot van 0,6% bbp in 2021, maar de koopkracht van huishoudens verbetert niet in de ramingsperiode. Dat schrijft het Centraal Planbureau in de Middellangetermijnverkenning 2018-2021 (MLT). Het CPB brengt traditioneel een jaar voor de verkiezingen een MLT-verkenning uit waarin de economische ontwikkeling wordt geschetst voor de volgende kabinetsperiode, bij ongewijzigd, reeds ingezet beleid.

Kerngegevens Middellangetermijnverkenning 1998-2021

 98/0506/1314/1718/21
          mutaties per jaar in %    
Volume bruto binnenlands product
(bbp, economische groei)

2,5

0,8

1,7

1,8

Relevant wereldhandelsvolume
goederen en diensten

5,4

3,0

3,9

4,6

Inflatie, geharmoniseerde
consumentenprijsindex (hicp)

2,5

1,9

0,5

1,6

Koopkracht, statisch,
mediaan alle huishoudens

0,6

0,0

1,2

0,0

          Niveaus in eindjaar in %    
Werkloze beroepsbevolking
(% beroepsbevolking)

5,9

7,3

6,3

5,5

EMU-saldo (% bbp)

-0,3

-2,4

-1,2

0,6

Bijlagen

Deel deze pagina