3 april 2008

MIMOSI; microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht.

Het CPB maakt bij zijn ramingen en analyses op de samenhangende terreinen van koopkracht, loonkosten, sociale zekerheid en loon- en inkomstenheffing sinds de zomer van 2007 gebruik van het MIMOSI microsimulatiesysteem.

Dit document beschrijft dit systeem op hoofdlijnen. Er wordt ingegaan op de rol van microsimulatie, op de aard van microsimulatie met MIMOSI en op de microgegevens die hieraan ten grondslag liggen. Verder beschrijft dit document de inhoudelijke werking van MIMOSI en wordt die werking geïllustreerd aan de hand van een tiental variantenanalyses.

Lees ook het in 2016 geactualiseerde CPB Achtergronddocument.

Contactpersonen

Foto Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 88 984 60 00 Lees verder
Joke Goes Lees verder
Peter Dekker +31 6 27149303 Lees verder
Miriam Gielen Lees verder
Frank van Es Lees verder
Foto Bart Borsboom
Bart Borsboom +31 6 55270058 Lees verder

Lees meer over