3 april 2008

MIMOSI; microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht.

Het CPB maakt bij zijn ramingen en analyses op de samenhangende terreinen van koopkracht, loonkosten, sociale zekerheid en loon- en inkomstenheffing sinds de zomer van 2007 gebruik van het MIMOSI microsimulatiesysteem.

Dit document beschrijft dit systeem op hoofdlijnen. Er wordt ingegaan op de rol van microsimulatie, op de aard van microsimulatie met MIMOSI en op de microgegevens die hieraan ten grondslag liggen. Verder beschrijft dit document de inhoudelijke werking van MIMOSI en wordt die werking geïllustreerd aan de hand van een tiental variantenanalyses.

Lees ook het in 2016 geactualiseerde CPB Achtergronddocument.

Auteurs

Gerbert Romijn
Joke Goes
Peter Dekker
Miriam Gielen
Frank van Es
Bart Borsboom

Lees meer over