January 2, 2018

Werkplan 2018 Centraal Planbureau

Het werkplan is opgesteld conform de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het wordt vastgesteld door de directeur van het CPB vastgesteld, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijke afstemming is geweest met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. In een eerder stadium zijn veel belanghebbenden geconsulteerd, met name de verschillende departementen. Aangezien het CPB organisatorisch deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing; deze verlopen via het ministerie. 

Contacts

Foto Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more
Dick Morks Read more