2 januari 2018

Werkplan 2018

Het werkplan 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) geeft een overzicht van de belangrijkste plannen voor het komende jaar. Een centrale rol is daarin weggelegd voor de beoogde publicaties: twaalf Policy Briefs, tweeëntwintig Discussion Papers, drie Achtergronddocumenten, zeven notities en vier boeken. Daarnaast werkt het CPB mee aan twee publicaties van Netspar. Ook zal het CPB, zoals gebruikelijk, een fors aantal ad hoc notities produceren, in reactie op verzoeken die in de loop van het jaar worden gedaan. 

Het werkplan is opgesteld conform de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het wordt vastgesteld door de directeur van het CPB vastgesteld, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijke afstemming is geweest met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. In een eerder stadium zijn veel belanghebbenden geconsulteerd, met name de verschillende departementen. Aangezien het CPB organisatorisch deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing; deze verlopen via het ministerie. 

Downloads

Werkplan 2018
Pdf, 415.5 KB