This document is in Dutch, there is no English translation.
August 16, 2018

Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen

The new figures for 2018 and 2019, published today in the preliminary version of the Macro Economic Outlook 2019 (cMEV), deviate slightly from the figures in the June projections. This is due to revised figures from Statistics Netherlands (CBS), as well as new information on the second quarter and adjusted projections of the international economy. The Dutch Cabinet uses the cMEV as a basis for its August decisions on next year’s purchasing power. On 18 September 2018, the day of the King's Speech in which the main features of government policy for the coming parliamentary session are announced ("Prinsjesdag"), the Macro Economic Outlook 2019 (MEV) will be published, containing the final projections and their explanation, as well as a detailed analysis of the Dutch economic situation.

Een evenwichtige inkomensverdeling is een van de doelstellingen van het economisch beleid in Nederland. De koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn een belangrijk hulpmiddel bij de totstandkoming van dit beleid, zoals op Prinsjesdag, de doorrekening van het Regeerakkoord, of de doorrekening van verkiezingsprogramma’s. In het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 bespreekt het CPB de rol van de koopkrachtplaatjes in de jaarlijkse augustusbesluitvorming . Hieruit blijkt dat een belangrijk deel van de besluitvorming zich inderdaad richt op de vraag of de koopkracht zich evenwichtig ontwikkelt voor de verschillende bevolkingsgroepen. Het CPB concludeert dat de herverdeling van koopkrachteffecten hout snijdt, maar waarschuwt tegelijkertijd voor het sturen op precieze ‘mediane’ uitkomsten, gelet op de onzekerheid rond het ramen van de koopkracht.

Contacts

Foto Patrick Koot
Patrick Koot +31 6 46360575 Read more
Foto Marente Vlekke
Marente Vlekke +31 6 25687697 Read more

Read more about