Kopafbeelding publicaties CPB

Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen CPB

CPB Achtergronddocument, 16 augustus 2018

De presentatie van koopkrachteffecten kan veel invloed hebben op politieke discussies. Daarom is het zinvol om ook regelmatig te kijken naar mogelijke verbeteringen van de manier waarop koopkrachteffecten worden berekend en vervolgens gepresenteerd. Het CPB heeft daartoe in 2017 binnen een ambtelijke werkgroep (met SZW, FIN en EZ) gekeken naar mogelijke verbeterpunten in de presentatie. In dit document worden de huidige aanpassingen toegelicht.

Lees ook het persbericht behorend bij de cMEV-raming van augustus 2018.

Een evenwichtige inkomensverdeling is één van de doelstellingen van het economisch beleid in Nederland. De koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn een belangrijk hulpmiddel bij de totstandkoming van dit beleid, zoals op Prinsjesdag, de doorrekening van het Regeerakkoord, of de doorrekening van verkiezingsprogramma’s. In het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 bespreekt het CPB de rol van de koopkrachtplaatjes in de jaarlijkse augustusbesluitvorming  . Hieruit blijkt dat een belangrijk deel van de besluitvorming zich inderdaad richt op de vraag of de koopkracht zich evenwichtig ontwikkelt voor de verschillende bevolkingsgroepen. Het CPB concludeert dat de herverdeling van koopkrachteffecten hout snijdt, maar waarschuwt tegelijkertijd voor het sturen op precieze ‘mediane’ uitkomsten, gelet op de onzekerheid rond het ramen van de koopkracht.

Lees hier een algemene uitleg van de koopkrachtpresentaties van het CPB.

Deel deze pagina