16 augustus 2018

Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen

De Nederlandse economie ontwikkelt zich gunstig, zo blijkt uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau (CPB). De economie groeit dit jaar met 2,8% en volgend jaar met 2,5%. De nieuwe cijfers voor 2018 en 2019, vandaag gepubliceerd in de concept Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV), zijn licht gewijzigd ten opzichte van de juniraming als gevolg van herziene CBS-cijfers, nieuwe gegevens voor het tweede kwartaal en aangepaste ramingen voor de internationale economie. De cMEV vormt voor het kabinet het startpunt van de (augustus-) besluitvorming over de koopkracht voor volgend jaar. Op Prinsjesdag (18 september 2018) wordt de Macro Economische Verkenning 2019 (MEV) gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie.

Een evenwichtige inkomensverdeling is een van de doelstellingen van het economisch beleid in Nederland. De koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn een belangrijk hulpmiddel bij de totstandkoming van dit beleid, zoals op Prinsjesdag, de doorrekening van het Regeerakkoord, of de doorrekening van verkiezingsprogramma’s. In het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 bespreekt het CPB de rol van de koopkrachtplaatjes in de jaarlijkse augustusbesluitvorming . Hieruit blijkt dat een belangrijk deel van de besluitvorming zich inderdaad richt op de vraag of de koopkracht zich evenwichtig ontwikkelt voor de verschillende bevolkingsgroepen. Het CPB concludeert dat de herverdeling van koopkrachteffecten hout snijdt, maar waarschuwt tegelijkertijd voor het sturen op precieze ‘mediane’ uitkomsten, gelet op de onzekerheid rond het ramen van de koopkracht.

Contactpersonen

Foto Patrick Koot
Patrick Koot +31 6 46360575 Lees verder
Foto Marente Vlekke
Marente Vlekke +31 6 25687697 Lees verder

Lees meer over