Kopafbeelding cijfers CPB

Kerngegevenstabel plus koopkracht concept Macro Economische Verkenning 2019

Short-term forecast, 16 augustus 2018

Op 18 september 2018 (Prinsjesdag) wordt de Macro Economische Verkenning 2019 (MEV) gepubliceerd, met ramingen tot en met 2019. Op dat moment komen ook alle bijlagen beschikbaar.

Conclusies plus toelichting koopkracht

Lees het bijbehorende persbericht, en lees het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen'.

Kerngegevenstabel 2016-2019, 16 augustus 2018

Internationale economie
  2016 2017 2018 2019
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 3,6 4,9 3,4 4,0
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) -3,5 2,1 0,8 1,3
Olieprijs (dollars per vat) 44,3 55,0 72,5 72,2
Eurokoers (dollar per euro) 1,11 1,13 1,19 1,17
Lange rente Nederland (niveau in %) 0,3 0,5 0,6 0,7
Volume bbp en bestedingen
  2016 2017 2018 2019
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 2,2 2,9 2,8 2,5
Consumptie huishoudens (%) 1,1 1,9 2,7 2,3
Consumptie overheid (%) 1,3 1,1 2,1 2,7
Investeringen (inclusief voorraden, %) -6,7 4,4 4,8 3,8
Uitvoer van goederen en diensten (%) 1,7 5,3 3,0 4,2
Invoer van goederen en diensten (%) -2,0 4,9 3,3 4,8
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
Prijs bruto binnenlands product (%) 0,5 1,2 2,0 2,5
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) -1,4 1,9 1,2 1,5
Prijs goedereninvoer (%) -4,5 4,2 2,2 1,2
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 0,1 1,3 1,6 2,4
Loonvoet bedrijven (per uur, %) 0,7 1,2 2,8 3,9
Contractloon bedrijven (%) 1,5 1,6 2,0 2,9
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) 2,6 0,3 0,4 1,3
Arbeidsmarkt
  2016 2017 2018 2019
Beroepsbevolking (%) 0,4 0,8 1,1 1,0
Werkzame beroepsbevolking (%) 1,3 2,1 2,1 1,4
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen) 538 438 355 320
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 6,0 4,9 3,9 3,5
Werkgelegenheid (in uren, %) 2,0 1,9 2,1 1,4
Overig
  2016 2017 2018 2019
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) (a) 73,6 73,4 73,6 74,3
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,2 0,9 0,9 1,1
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) 3,6 2,9 3,0 2,8
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) 8,1 10,5 10,1 9,9
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
EMU-saldo (% bbp) 0,0 1,2 0,7 0,9
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) 62,0 57,1 52,8 49,2
Collectieve lasten (% bbp) 38,4 38,7 38,7 39,0
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) 44,0 42,9 42,7 42,4

Aanvullende kerngegevens 2016-2019

Investeringen en uitvoer
  2016 2017 2018 2019
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) -15,9 5,5 4,2 3,4
Investeringen bedrijven in woningen (%) 21,7 12,0 8,5 5,9
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 3,7 5,6 3,1 3,6
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 5,6 8,7 5,1 6,0
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 0,3 1,4 1,6 2,4
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 0,3 1,4 1,3 1,4
Loonvoet sector overheid (%) 2,5 3,0 3,6 3,1
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 2,3 0,7 3,2 2,6
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %) 0,2 1,5 1,6 1,6
Prijs intermediair verbruik (%) 0,3 1,3 2,1 2,2
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) -0,2 1,3 1,5 1,9
Prijs nationale bestedingen (%) 0,4 1,2 1,9 2,5
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 0,0 1,1 1,9 1,9
Contractloon marktsector (%) 1,5 1,7 2,0 3,0
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 708,3 737,0 773,0 811,8
Bevolking (in duizenden personen) 17030 17132 17220 17300
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 8942 9017 9115 9210
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) 581 471 390 355
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie niveau, % beroepsbevolking) 7,3 5,9 4,8 4,4
Bruto modaal inkomen (euro) 33500 34000 35000 36000
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,5 0,8 0,0 -0,3

Deel deze pagina