This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 19, 2018

Tegenbegrotingen 2019

Het CPB heeft op verzoek van een aantal politieke partijen de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegrotingen worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2019, zoals deze door het CPB in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2019 zijn verwerkt.

Doorgerekende tegenbegroting 2019 van:

Contacts

Sander van Veldhuizen Read more
Photo of Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Read more

Read more about