19 september 2018

Tegenbegrotingen 2019

Het CPB heeft op verzoek van een aantal politieke partijen de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegrotingen worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2019, zoals deze door het CPB in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2019 zijn verwerkt.

Doorgerekende tegenbegroting 2019 van:

Auteurs

Sander van Veldhuizen
Maurits van Kempen