19 september 2018

Tegenbegroting 2019 van GroenLinks, PvdA en SP

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2019, zoals deze door het CPB in de MEV 2019 zijn verwerkt.

GroenLinks, PvdA en SP intensiveren in hun gezamenlijke tegenbegroting voor 2019 per saldo 5,9 mld euro. De partijen trekken met name  extra geld uit voor een verlaging van het verplicht eigen risico met 195 euro. De partijen verzwaren de EMU-relevante lasten met 6 mld euro. De partijen houden in hun tegenbegroting het EMU-saldo in 2019 ex ante afgerond onveranderd ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Auteurs

Sander van Veldhuizen
Maurits van Kempen
Maaike Diepstraten
Remco van Eijkel