This document is in Dutch, there is no English translation.
May 20, 2019

Diverse effecten stationsprojecten op huizenprijzen

In de afgelopen jaren hebben de stationslocaties van Arnhem, Breda en Tilburg grote veranderingen ondergaan. De investeringen in de stationslocaties zijn mede bedoeld om de woonomgeving rondom de stations aantrekkelijker te maken, waardoor de huizenprijzen naar verwachting zullen stijgen. Toch leiden de projecten niet altijd direct tot hogere prijzen. In Arnhem daalden de huizenprijzen dicht bij het station met gemiddeld ruim 15 duizend euro. Ook in Breda daalden de huizenprijzen in het stadscentrum gemiddeld met 20 duizend euro, terwijl ze aan de noordzijde van het station wel stegen. In Tilburg zijn de effecten alleen maar positief. Ten noorden van het station varieert de toename in de prijzen daar van 3 tot 12 duizend euro per woning. Dit blijkt uit de zojuist verschenen publicatie ‘Diverse effecten stationsprojecten op huizenprijzen' van het Centraal Planbureau (CPB).
Main image

De resultaten van het onderzoek staan beschreven in een wetenschappelijk georiënteerd Engelstalig CPB Discussion paper (Van Ruijven et al, 2019). Dit onderzoek is hieronder te downloaden via Gerelateerde publicaties. De Nederlandstalige notitie die hiernaast is te downloaden, geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

De variatie en onzekerheid in de uitkomsten betekenen dat bij stationsprojecten niet zomaar kan worden uitgegaan van een eenduidige toename van de huizenprijzen. Toch bieden de cases met positieve uitkomsten op de huizenprijzen een aanleiding om na te denken over een alternatieve bekostiging van integrale projecten van ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur. De hogere huizenprijzen zijn private baten voor huiseigenaren waarvoor niet direct een prijs wordt betaald. Dergelijke projecten worden immers grotendeels bekostigd door het Rijk en de gemeenten.

De huidige bekostiging sluit daarom niet aan bij het profijtbeginsel: het idee dat de kosten van voorzieningen worden gedragen door diegenen die de voordelen ondervinden. In een vervolgstudie zal het CPB onderzoeken of het wenselijk is om investeringen in ruimtelijke gebiedsontwikkeling deels te bekostigen via een afroming van de private baten.

May 20, 2019

Transit-oriented developments and residential property values

As urbanization continues, congestion externalities are becoming more important due to an increasing utilization of the prevailing infrastructure. A growing number of cities have conducted transit-oriented developments to mitigate these congestion externalities. In this article, we analyze the effects of transit-oriented developments on residential property values
Main image

As an extension to the standard hedonic pricing method, we employ the synthetic control method to estimate the value-added of transit-oriented developments. Three quantitative case studies in the Netherlands indicate that the effects of transit-oriented developments are highly heterogeneous. One case shows strong positive results. The other two are either insignificant, or temporarily negative.

Contacts

Koen van Ruijven +31 6 11434479 Read more
Foto Paul Verstraten
Paul Verstraten +31 6 55265331 Read more
Foto Peter Zwaneveld
Peter Zwaneveld +31 6 15828119 Read more

Contacts

Koen van Ruijven +31 6 11434479 Read more
Foto Paul Verstraten
Paul Verstraten +31 6 55265331 Read more
Foto Rob Euwals
Rob Euwals +31 6 55736513 Read more

Read more about