This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 4, 2021

Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Een aanzienlijke groep huishoudens bouwt weinig vermogen op, of heeft het vastzitten in een eigen woning of pensioenfonds. Bij financiële tegenvallers kunnen zij geen beroep doen op direct beschikbaar spaargeld. Onder andere het versoepelen van de hypothecaire aflossingseis en een flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel zijn beleidsopties die dit kunnen verbeteren.
No title
This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 4, 2021
Sinds de publicatie ‘De verscheidenheid van vermogens van huishoudens’ uit 2018 zijn betere data beschikbaar gekomen, met name voor de pensioenaanspraken. Dit achtergronddocument laat zien dat de resultaten ook met de betere en actuele data overeind blijven.
No title

In dit achtergronddocument hebben we betere pensioendata kunnen gebruiken, gebaseerd op een integrale waarneming over alle huishoudens. Bovendien hebben we nu betere data over schulden van huishoudens en meer actuele data. Tot slot is de definitie van een zelfstandige wat strenger gekozen; een zelfstandige is als de belangrijkste inkomensbron van het huishouden inkomen uit eigen onderneming betreft.

 De belangrijkste conclusies van de eerdere notitie zijn onveranderd. Huishoudens met een eigen woning hebben hogere netto vermogens dan huurders,  zelfs bij vergelijkbare inkomens en leeftijden. De balansen van huishoudens met een eigen woning zijn uiteraard langer; ze hebben een eigen woning en vaak een  hypotheek.  Zelfstandigen hebben gemiddeld wat meer vermogen hebben dan werknemers.