This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 9, 2024

Overzicht CPB-analyses alternatieven toeslagenstelsel

Deze publicatie geeft een overzicht van eerdere CPB-analyses van de arbeidsaanbodeffecten van alternatieven voor het toeslagenstelsel. Dit overzicht is op verzoek van het ministerie van Financiën gemaakt ten behoeve van de studie ‘Toekomst Toeslagen’. De alternatieven betreffen het samenvoegen van de toeslagen tot een basisbehoeftentoeslag, het afschaffen van de zorgtoeslag met compensatie, het vervangen van toeslagen door een verzilverbare heffingskorting of basisinkomen, en inkomensonafhankelijke toeslagen.
No title

Dit overzicht bevat analyses die zijn uitgevoerd met het Micsim-model van het CPB. Het model is gebaseerd op een empirische analyse van gedragsreacties van verschillende typen huishoudens op financiële prikkels en een gedetailleerde modellering van het belastingstelsel. Met Micsim analyseert het CPB de effecten van beleidswijzigingen op het structurele arbeidsaanbod.

De publicatie beperkt zich tot de structurele arbeidsaanbodeffecten van beleidsvarianten. Andere relevante aspecten, zoals de effecten op de inkomensongelijkheid, armoede en overheidsfinanciën, laten we hier buiten beschouwing.

Authors

Read more about