November 25, 2008

Aankondiging persconferentie decemberraming 2008 en kredietcrisis

Maandag 8 december 2008 geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over de dan te presenteren raming voor de jaren 2008-2010. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op de kredietcrisis en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks