25 november 2008

Aankondiging persconferentie decemberraming 2008 en kredietcrisis

Maandag 8 december 2008 geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over de dan te presenteren raming voor de jaren 2008-2010. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op de kredietcrisis en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie.

Tijdens de persconferentie zullen prof. dr. C.N. (Coen) Teulings, directeur van het CPB, en drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing, hoofd sector Conjunctuur en collectieve sector, een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.

De persconferentie vindt plaats: op maandag 8 december 2008 om 13.30 uur in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger II) adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie op 8 december zijn vanaf 13.00 uur de persberichten en artikelen verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort (onder embargo tot 13.30 uur die middag). Gelijktijdig met het begin van de persconferentie zal genoemde informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB.

In verband met de gelimiteerde capaciteit in de zaal is de persconferentie bij voorrang bestemd voor vertegenwoordigers van de media. Wij verzoeken u dan ook om u tijdig aan te melden. Stuur hiertoe svp een mail aan Dick Morks (e-mail: morks@cpb.nl) en geef daarin uw naam aan en voor welk(e) krant/omroep/programma u werkzaam bent.

Voor nadere informatie: Jacqueline Timmerhuis en Dick Morks Woordvoerders CPB Telefoon resp.: (070) 3383477 en (070) 3383410