February 20, 2001

Voorlopige CPB-cijfers: economische groei 3% in 2001

Vandaag verstuurt het Centraal Planbureau (CPB) de eerste voorlopige cijfers voor het Centraal Economisch Plan ter vertrouwelijke kennisneming aan de meest betrokken departementen. Deze cijfers worden door het kabinet gebruikt als basis voor de eerste besprekingen over de begroting voor 2002.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.