20 februari 2001

Voorlopige CPB-cijfers: economische groei 3% in 2001

Vandaag verstuurt het Centraal Planbureau (CPB) de eerste voorlopige cijfers voor het Centraal Economisch Plan ter vertrouwelijke kennisneming aan de meest betrokken departementen. Deze cijfers worden door het kabinet gebruikt als basis voor de eerste besprekingen over de begroting voor 2002.

In de pers is de afgelopen dagen veelvuldig gesproken over de verwachte CPB-prognoses. De aandacht voor de nieuwe ramingen concentreert zich op de verwachting voor de economische groei. Hierover deden geruchten en tegenstrijdige berichten de ronde. Het CPB ziet zich gedwongen hier een einde aan te maken.

In de eerste voorlopige cijfers raamt het CPB de economische groei voor dit jaar nu op 3%. In december 2000 was de verwachting voor 2001 nog 3,5%. Een belangrijke reden voor de bijstelling van deze raming is de minder gunstige ontwikkeling van de Amerikaanse economie en de uitwerking daarvan op de wereldhandel. Voor volgend jaar verwacht het CPB een groei van 2,75%. Het planbureau heeft nog niet eerder prognoses voor 2002 gepubliceerd.

De eerste voorlopige cijfers van het CPB kunnen om een aantal redenen afwijken van de ramingen die begin april in het Centraal Economisch Plan worden gepubliceerd. Allereerst zal in de komende weken nog nieuwe informatie beschikbaar komen. Dit betreft onder andere nog niet eerder bekend geworden mee- en tegenvallers in de begrotingsuitvoering 2000, die mogelijk doorwerken naar latere jaren. Voorts kunnen actuele economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland aanpassingen van de ramingen noodzakelijk maken. Tenslotte zijn de voorlopige berekeningen gebaseerd op voorlopige beleidsuitgangspunten die de komende maand nog kunnen wijzigen.