May 14, 2006

Kosten Zuiderzeelijn zijn hoog, baten laag

Een analyse van de Zuiderzeelijn laat zien dat voor alle onderzochte varianten de kosten hoog zijn en de baten laag. Als alternatief om de economische structuur van het Noorden te versterken zijn ook een reeks geheel andere projecten naar voren gebracht.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.