September 7, 2000

Activeren harde kern van inactieven: prikkels voor betrokkenen nodig naast prikkels voor uitvoerders en werkgevers

Ter ondersteuning van een gedachtewisseling over lange termijn vraagstukken heeft het Kabinet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) verzocht toekomstverkenningen te maken in de vorm van een aantal essays.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.