June 12, 2012

Publicatie juni-raming op 14 juni om 13.00 uur

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert aanstaande donderdag de juni-raming 2012. Daarin zijn opgenomen de ramingen voor 2012 en 2013, de Economische Verkenning tot en met 2017 en de doorrekening van het Begrotingsakkoord 2013.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.